Nasza oferta pomocy odszkodowawczej

  1. WARIANT PODSTAWOWY 2. WARIANT OPTYMALNY 3. WARIANT KOMPLEKSOWY
wykonanie opinii biegłego cennik + + +
zgłoszenie szkody   + +
analiza dokumentacji szkody   + +
opracowanie reklamacji i kontakt z ubezpieczycielem   + +
zorganizowanie pojazdu zastępczego   + +
rozliczenie prowizyjne   od 20% + VAT*  
wypłata dodatkowych pieniędzy w 14 dni od podpisania umowy - SKUP     +
zawarcie ugody za zgodą poszkodowanego   +  
reprezentowanie przed sądem za zgodą poszkodowanego   +  

* 20% + VAT dotyczy szkody z OC sprawcy; wynagrodzenie jest uzależnione od skuteczności działań, a prowizja rozliczana i pobierana po uznaniu roszczeń oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania z kwoty odzyskanego odszkodowania.

UWAGA: ZMIANA WARIANTU MOŻLIWA TYLKO Z NIŻSZEGO NA WYŻSZY.

_____________________________________________________________________

WARIANT KOMPLEKSOWY - skup odszkodowań

Miałeś kolizję/wypadek do 3 LAT WSTECZ ? Otrzymałeś odszkodowanie ? TO NIE KONIEC !
BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją szkodę, a po pozytywnej weryfikacji wypłacimy DODATKOWĄ GOTÓWKĘ !

Oto jak wygląda współpraca z nami w kilku prostych krokach:

1. KONTAKT: mail-owo, telefonicznie, przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w jednym z naszych biur; przygotuj niezbędne dokumenty, tj. pełne akta szkody (obowiązkowo: kosztorys lub wycenę, decyzje o przyznaniu odszkodowania); jeśli nie jesteś w ich posiadaniu, pomożemy Ci je uzyskać.
2. BEZPŁATNA ANALIZA: przeanalizujemy Twoją sprawę, a następnie przedstawimy ofertę skupu wierzytelności.
3. UMOWA: po akceptacji, zawarta zostanie umowa, na mocy której przeniesiesz na nas prawo do zaniżonej części odszkodowania.
4. GOTÓWKA: w terminie 14 dni od podpisania umowy otrzymasz pieniądze.

SZYBKA gotówka, MINIMUM formalności.

_______________________________________________________________________

W ramach serwisu likwidacyjnego udzielamy wszechstronnej pomocy w zakresie likwidacji szkód.

*** Likwidacja dotyczy CAŁEJ POLSKI ***

Zakres prowadzonych spraw to głównie zdarzenia komunikacyjne w Polsce i za granicą:

  • odszkodowanie za uszkodzone mienie (pojazdy, sprzęt, itp.),
  • zadośćuczynienie z tytułu szkody osobowej,
  • roszczenia z polis NNW,
  • kradzież, zniszczenie mienia (w przypadku posiadania dobrowolnej polisy),
  • szkody likwidowane w ramach BLS (zgłoszone u swojego ubezpieczyciela),
  • brak OC sprawcy,
  • utracone dochody,
  • należności z tytułu najmu pojazdu zastępczego,
  • i inne.